Visie

Ieder mens en dus iedere ouder en ieder kind heeft momenten of periodes van onstabiliteit. Het kan heel goed zijn dat dan gevoel, verstand en lichaam niet in balans zijn. De enig sturing die dan nodig is, is er een van bewustwording en weer gaan luisteren naar jezelf. In verbinding met jezelf, zoals het bedoeld is, om van daaruit je ook weer te kunnen verbinden met anderen. Kinderen leren zich deze verbinding onder andere (weer) te her-inneren met hulp van de volwassenen om hen heen wanneer zij spiegelen en zo erkennen wat het kind laat zien aan verlangens, wensen of behoeften.

 

Kinderen hebben een moderner jonger bewustzijn. Snappen of zien dingen vaak net even anders of sneller dan hun volwassen ouders (hebben geleerd). Het is vaak een grote uitdaging om volledig in verbinding contact te maken met je kind. Zeker in de drukke tijd waarin we leven of wanneer er veel emoties bij horen of ouder of kind veel moeite hebben met het meedraaien in de eisen van de omgeving, veel hebben meegemaakt en een verstoorde ontwikkeling hebben (doorgemaakt). Maar dit kan wel, dit kan iedereen.

 

Mentalize heeft als missie:

ouders en opvoeders met echte aandacht zien in hun behoefte en verlangen naar contact met hun kind, waardoor kracht en energie vrij komt waarmee zij de behoeften en verlangens van hun kind zonder oordeel kunnen zien. Hiermee bijdragen aan nieuwe mogelijkheden voor behoud van liefdevol contact en een liefdevolle wereld.

 

Mentalize maakt onder andere gebruik van de principes van:

  • Oplossingsgerichte communicatie
  • Mindfulness
  • Geweldloze communicatie

Mentalize.nl

"Leer kijken naar de behoefte achter het gedrag van je kind en geef beweging aan waar je in vastloopt"