Eyeopener van Zien

Het begint bij: de Kracht van Erkenning

We willen allemaal gezien worden. Dat gezien wordt wie we zijn en wat we werkelijk voelen, wat onze ware bedoeling is. Als dit herkend en erkend wordt voelen we dat we er mogen zijn en kunnen we ontspannen.
Kinderen hebben dit net zo, en vragen ons heel puur om (hun te helpen) dit te zien. Ze doen een beroep op ons. Als dit (ons) niet voldoende lukt zoekt hij of zij net zo lang naar manieren om dit toch voor elkaar te krijgen. Als het ons lukt te zien wat er achter ‘ongewenst’ gedrag zit en dit ruimte te geven, verliest hetzelfde gedrag grotendeels zijn functie en zal het kind zich hier minder toe genoodzaakt voelen. Het is zelfs zo dat als wij het verlangen, de wens of behoefte van het kind zien, zij vaak ruimte voelen om die van ons ook te zien, en bereid zijn hier in mee te gaan. Als jij mij ziet, zie ik jou.

 

De methode: Eyeopener van Zien

Het door Mentalize ontwikkelde stappenplan ‘de Eyeopener van Zien’ geeft je een duidelijk en praktisch kader om te oefenen met het geven van erkenning. Het maakt de eerste stap naar liefdevolle communicatie in lastige (opvoed)situaties met je kind praktisch, behapbaar én overdraagbaar. Het leert je stapsgewijs een andere manier van kijken. Je verlegt je aandacht van het probleem naar de mogelijke behoefte erachter. Niet om deze wens per se in te willigen maar om je kind het krachtige signaal te geven: ‘ik zie jou, dat wat jij voelt, wens of verlangt mag er zijn’.

 

De vier stappen:

 1. STOP. Sta stil bij wat je ziet > wat zie je je kind doen? + benoem de emotie
 2. Check wat je ziet > vraag naar of benoem jouw idee van het verlangen, de wens of behoefte van je kind
 3. Herhaal wat je ziet > herhaal wat je kind antwoordt, of je eigen idee erover samengevat
 4. Geef stilte de ruimte > wees open voor wat zich in die stilte laat zien. Door hier stil te zijn geef je de prachtig krachtige boodschap: Ik zie jou, zonder oordeel. Dat wat jij voelt en/ of eigenlijk het liefst zou willen in dit moment is oké en mag er zijn.

 

LET OP: Erkennen wat de wens, behoefte of verlangen is van je kind is NIET hetzelfde als toestaan dat deze werkelijkheid wordt. Dit kan wel maar hoeft niet.

 

Wat is de toevoeging van begeleiding door Mentalize?

De omslag naar het zien van gedrag als uiting van een verlangen, wens of behoefte, en dit ruimte te geven zonder er iets aan te willen veranderen (oordeelvrij) vraagt wat oefening. We zijn nogal eens geneigd in te zoomen op ‘het probleem’ dat we weg willen hebben of met een volgend moment.

Daar waar je kind of jullie samen tegen aanlopen kan namelijk knap lastige situaties of gevoelens met zich meebrengen.

Mentalize ontwikkelde een methode om je stapsgewijs te begeleiden bij het aanleren van een andere manier van kijken.

Om je deze manier van kijken eigen te maken loopt Mentalize even met je mee. Om je het voorbeeld te geven en daar waar we inschatten dat het mogelijk is je respectvol te vragen naar mogelijke overtuigingen, die een oordeelvrij en compassievolle communicatie nog in de weg kunnen staan. We wijzen je op de kansen die je kind je geeft en op dat wat je kind je wil laten zien, als je je opent om (met andere ogen) te kijken en zien. Zo geven we samen een impuls aan jullie contact en/ of aan daar waar je kind aandacht voor vraagt. Waarna je hier zelf mee door kunt gaan en het voorbeeld kunt zijn voor anderen!

Als je de vier stappen een tijdje gedisciplineerd toepast en je hierdoor eigen maakt, maak je ruimte voor duurzame nieuwe mogelijkheden om om te gaan met lastige opvoedsituaties. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en passend bij de leeftijd van je kind.

Mentalize.nl

"De behoefte van je kind erkennen leert je kind zichzelf kennen en helpt het zelfvertrouwen groeien"

De Training

Individuele Training in het stappenplan ‘De Eyeopener van Zien’            

We doorlopen samen een traject waarin we je trainen om het stappenplan van de methode onder de knie te krijgen.

Dit bestaat in ieder geval uit:

 • een gratis en vrijblijvende kennismaking (20 min)
 • vier trainingsbijeenkomsten van 50-60 min waarvan 1 wandelend
 • thuiswerkopdrachten (bijhouden van situaties en gedrag, stukjes thuis filmen)
 • een evaluatie waarin we jouw voorwaarden voor succes formuleren

 

Optioneel kunnen in overleg aanvullend worden ingezet of toegevoegd de modules:

 • Begeleiding sessie
 • Huisbezoek met ouder- en kindcoaching
 • Kindcoaching
 • Videofeedback

 

Resultaten

 • Ontdek wat je kind je wil laten zien
 • Geef beweging aan waar je kind of jij met je kind in vastloopt
 • Vergroot het zelfvertrouwen van je kind
 • Leer je aandacht verleggen van het ongewenste gedrag van je kind naar de mogelijke behoefte erachter

Dit kan jij ook.

De Eyeopener van zien maakt onder andere gebruik van de principes van:

 • Oplossingsgerichte communicatie
 • Mindfulness
 • Geweldloze communicatie

Allemaal met als doel: Zien wat gezien mag en wil worden, zodat ruimte ontstaat voor inzicht, behoud van liefdevol contact en een nieuwe impuls of kijk op de relatie met je kind of op dat wat hem of haar in de weg zit.

Mentalize helpt je anders te kijken naar het gedrag van je kind. Door jou tijdens de training te vragen wat je wilt zien van je kind en wat je nog tegenhoudt om dit te doen.

Mentalize laat je zien hoe je kunt gebruiken wat je zelf kunt zien.

Als alles er al is, hoef je het alleen nog maar te zien.

 

Laten we beginnen! Zodat we met jou kunnen delen wat voor ons zoveel in gang heeft gezet en jij dit weer met anderen kunt doen. De mogelijkheden zijn oneindig.

 

Voor Wie Wanneer? Waarom?

 • Je wilt het contact tussen jou en je kind verbeteren
 • Je wilt opvoeden als makkelijker ervaren
 • Je ervaart veel strijd met je kind en voelt je niet goed bij de manier waarop je grenzen aangeeft
 • Je wilt een alternatief voor dreigen met consequenties
 • Je kind zit niet lekker in zijn vel, vraagt veel van zijn omgeving en je komt er nog niet achter waar het in zit of wat het nodig heeft
 • je kind is soms of vaak driftig of boos en je wilt hem of haar op een liefdevolle manier duidelijke grenzen aangeven
 • Het kinderdagverblijf of de school van je kind heeft de optie van onderzoek van je kind voorgesteld en jij (of jullie en school) wil(len) graag ook/ eerst verder/ anders kijken naar wat de kern is van de problemen

 

Meld je aan of Neem Contact op om te Bespreken of Deze Training Passend is voor Jouw Situatie

 

Workshop ‘De Eyeopener van Zien’                      (90 min)

Inleiding en kennismaking met de methode met een praktijkoefening en de mogelijkheid eigen vragen en voorbeelden in te brengen. Op verzoek op eigen locatie.

Voor ouders, en (professioneel) opvoeders, leerkrachten, voorschoolleidsters, grootouders, au pairs, andere geinteresseerden.

 

Tarieven

DienstPrijs
Training stappenplan Eyeopener van Zien, individueelbasis Tarief A* 250,-
Begeleidingssessie los, 50-60 minTarief A 65,-
Huisbezoek met ouder & kind coaching, 60 minTarief A 65,-
Module Videofeedback: 1 huisbezoek en 1 sessie terugkijken en nabesprekenTarief A 100,-
Kindcoaching, vanaf 6 jaar, 40 min (per situatie wordt bekeken of passend is)Tarief A 40,-

*in overleg is het mogelijk om Tarief B of Tarief C te hanteren, zie hiervoor de inkomensgrenzen die hierbij horen in de algemene voorwaarden.

Alle bedragen zijn voor particulieren inclusief 21% BTW, voor diegenen die de kosten bedrijfsmatig kunnen opvoeren exclusief BTW.